Δίχτυα με κρίκους για μάζεμα ελιάς διαφορετικές 2 ποιότητες πλέξης

  1. Βαρέους τύπου
  2. Ελαφρού τύπου