Προϊόντα ›› Δεξαμενές

Οι δεξαμενές είναι κατάλληλες για αποθήκευση :

  1. τροφίμων (λάδι, κρασί, ελιές, κ.τ.λ.)
  2. πόσιμου νερού
  3. πετρελαιοειδών
  4. λυμάτων


Καθώς και για πολλές άλλες αγροτικές, οικιακές και βιομηχανικές εφαρμογές


Η εταιρεία μας παρέχει βεβαίωση χημείου του κράτους για την αποθήκευση τροφίμων.