ΚΟΥΤΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ,  πολλαπλών χρήσεων με ροδάκια 

VIOMES No630, No631