Πεντάλ πλαστικά και ανοξείδωτα για οικιακή αλλα και επαγγελματική χρήση.