1. Εξοπλισμός καλλιέργειας
  2. Σχοινί δενδροκομίας
  3. Στηρίγματα φυτών
  4. Νάυλον εδαφοκάλυψης
  5. Δετικό αμπελιών