Ομορφαίνουν τις περιφράξεις και τους εξωτερικούς χώρους

αποτρέπουν τα αδιάκριτα βλέμματα. Τοποθετούνται εύκολα.

Απο ανθεκτικό υλικό κατασκευής απένατι στον ήλιο UV προστασία