Επαγγελματικές αντλίες μετάγγισης υγρών ROVER ( αυτόματης αναρρόφησης)

ιδανικές για μετάγγιση πόσιμων υγρών όπως λάδι, κρασί, γάλα, νερό κ.τ.λ

ROVER

   Προσπέκτους ROVER - STABPLAST