Λάστιχα τροφίμων για μετάγγιση πόσιμων υγρών.

μη τοξικά, διαφανή πλαστικοποιημένα PVC.

Ενισχυμένα με σκληρό PVC ανθεκτικά, εφαρμόζονται για αναρρόφηση
και κατάθλιψη υγρών τροφίμων και αλκοολούχων ποτών