Όργανα μέτρησης οινοποιίας για επαγγελματική ακρίβεια.

Τα διαθλασίμετρα είναι ο πιο ακριβής τρόπος μέτρησης των συστατικών του κρασιού και της αλκοόλης, γίνετε εύκολα με την προσθήκη  λίγων σταγόνων υγρού επάνω στο πρίσμα κα θέτοντας το διαθλασίμετρο σε σημείο όπου έρχεται σε επαφή με τον ήλιο

  1. Αλατόμετρα
  2. Γραδόμετρα
  3. Μουστόμετρα
  4. Θερμόμετρα
  5. Διαθλασίμετρα