Τρόμπες λαδιού - Σωλήνες μετάγγισης για μεταφορά κρασιού, λαδιού  και υγρών