Τα γεμιστικά μπουκαλιών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο οινοποιίας

Υπάρχει δυνατότητα θέσεως  2 και 3  μπουκαλιών.

Πάντα αμε την εγγύηση ποιότητας της εξειδικευμένης εταιρίας GRIFO