Χαρτοκιβώτια για ασκούς κρασιού και λαδιού

Όλα τα χαρτοκιβώτια έχουν εγκοπή για προσαρμογή της βρύσης.

Και οι ασκοί είναι μεταλιζέ με κάνουλα.

  1. Ασκοί κρασιού (μεταλιζέ) 3 - 20 lt
  2. Χαρτοκιβώτια ασκού 3 - 5 lt