Κάδοι πατητήρια σταφυλιών κατάλληλα για σπάσιμο σταφυλιών, χρησιμοποούνται ως  βάση του σπαστήρα σταφυλιων μαζεύοντας τα στάφυλα και τον μούστο.